ОШ " ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН" - В. Шиљеговац
НИЈЕ ЗНАЊЕ ЗНАТИ, ВЕЋ ЈЕ ЗНАЊЕ ЗНАЊЕ ДРУГОМ ДАТИ

Анкета

По ком календару Срби прослављају Божић?

Јулијанском
ГрегоријанскомРезултатиОстале анкете

· По ком календару Срби прослављају Божић?
· Тест питање?