ОШ " ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН" - В. Шиљеговац
НИЈЕ ЗНАЊЕ ЗНАТИ, ВЕЋ ЈЕ ЗНАЊЕ ЗНАЊЕ ДРУГОМ ДАТИ

Преглед градива за такмичење из историје ученика основних школа 2013-2014. године

Датум: 16. Februar 2014 22:43 Категорија: Новости

Преглед градива за такмичење из историје 2013-2014. године

Преглед градива за такмичење из историје ученика основних школа 2013/2014. године

ПЕТИ РАЗРЕД
Општинско такмичење Окружно/Градско такмичење Републичко такмичење
1. Увод у историју
2. Праисторија
3. Стари исток
4. Стара Грчка
5. Хеленизам
1. Стари исток
2. Стара Грчка
3. Хеленизам
4. Стари Рим
(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)
 
ШЕСТИ РАЗРЕД
1. Европа и Средоземље у раном средњем веку
2. Срби и њихово окружење у раном средњем веку
3. Европа у позном средњем веку
4. Српски народ и његови суседи у позном средњем веку
5. Српске земље и њихово окружење у доба Османлијских освајања
(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)
 
СЕДМИ РАЗРЕД
1. Успон Европе (Европа од краја XV до краја XVIII века)
2. Српски народ под страном влашћу од XVI до XVIII века
3. Доба револуција (Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века)
4. Нововековне српске државе Србија и Црна Гора до међународног признања 1878. године
(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)
5. Српски народ под страном влашћу од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века
(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)
ОСМИ РАЗРЕД
1. Свет крајем XIX и почетком XX века
2. Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и Османском царству од Берлинског конгреса до Првог светског рата
3. Први светски рат и револуција у Русији
4. Србија и Црна Гора у Првом светском рату
5. Свет између Првог и Другог светског рата
6. Југословенска Краљевина
7. Други светски  рат (1939-1945)7. Југославија у Другом Светском рату
8. Свет после Другог светског рата
(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)
9. Југославија после Другог светског рата
(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје