ОШ " ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН" - В. Шиљеговац
НИЈЕ ЗНАЊЕ ЗНАТИ, ВЕЋ ЈЕ ЗНАЊЕ ЗНАЊЕ ДРУГОМ ДАТИ

ИзвештајиОсновна школа „Велизар Станковић Корчагин“              Укупна квадратура:7220м2
37204 Векики Шиљеговац                                                     Број учионица:53
Велики Шиљеговац                                                                  Број клима уређаја: 3
Број ученика- 596                                                                      Фискултурна сала: Да
 

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 2013.ГОД.
МЕСЕЦ СТРУЈА ВОДА ГРЕЈАЊЕ
Количина
(kwh)
цена Количина
m3
цена Даљинско грејање
топлана
Лож-уље
(мазут)
дрва Угаљ
  цена Количина (л) цена Количина m3 цена Количина
(кг)
цена
Јануар 65442 135573.29 - - - - 5038 707889.38 16 98921,76 13000(7+6) 172209,20
Фебруар 24609 122097.82 - - - - 6474 909661.74 16 98921.76 15000 199160
Март 17058 117119.62 - - - - 6109 858375.59 8 49460.88 9000 127227.60
Април 8563 85148.14 - - - - 2529 355349.79 0 0 3500(1.5+2) 48651.40
Мај 4824 58165.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Јуни 2100 34387.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Јули 868 17236.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Август 2304 33782.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Септембар 7203 70015.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Октобар 11117 170697.99 0 0 0 0 1188 165013.20 8.5 38097.00 6.5 74580.00
Новембар 13469 112108.10 0 0 0 0 3573 491644.80 15 67230.00 11 129140.00
Децембар 17586 135469.10 0 0 0 0 5870 807712 16.5 73953 15 172640
 
 
 Обрачун према потрошњи

Основна школа „Велизар Станковић Корчагин“              Укупна квадратура:7220м2
37204 Векики Шиљеговац                                                     Број учионица:53
Велики Шиљеговац                                                                  Број клима уређаја: 3
Број ученика- 596                                                                      Фискултурна сала: Да
 

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 2014.ГОД.
МЕСЕЦ СТРУЈА ВОДА ГРЕЈАЊЕ
Количина
(kwh)
цена Количина
m3
цена Даљинско грејање
топлана
Лож-уље
(мазут)
дрва Угаљ
  цена Количина (л) цена Количина m3 цена Количина
(кг)
цена
Јануар 15063 119078.52 - - - - 3398 467564.80 15 67230 9500 109800
Фебруар 14511 131205.68 - - - - 4766 665706.28 15.5 69471 13500 156760
Март 16879 118688.1 - - - - 4147 579245.47 8 35856 7000 89100
Април 7390 71470.66 - - - - 1147 160210.89 0 0 3500 42820
Мај 7917 75412.78 - - - - 0 0 0 0 0 0
Јуни 5430 55120.83 - - - - 0 0 0 0 0 0
Јули 1964 23527.07 - - - - 0 0 0 0 0 0
Август 2717 39501.72 - - - - 0 0 0 0 0 0
Септембар 7746 74424.03 - - - - 0 0 0 0 0 0
Октобар 10789 95679.47 - - - - 1131 160624.62 8.5 39270 6500 60132
Новембар 9461 83646.93 - - - - 3632 509279.04 15 69300 11000 103092
Децембар 15629 129378.60 - - - - 6003 826012.80 16.5 76230 15000 139008
 
 
 

Обрачун према потрошњи

Обрачун према потрошњи

Основна школа „Велизар Станковић Корчагин“              Укупна квадратура:7220м2
37204 Векики Шиљеговац                                                     Број учионица:53
Велики Шиљеговац                                                                  Број клима уређаја: 3
Број ученика- 581                                                                      Фискултурна сала: Да
 

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 2015.ГОД.
МЕСЕЦ СТРУЈА ВОДА ГРЕЈАЊЕ
Количина
(kwh)
цена Количина
m3
цена Даљинско грејање
топлана
Лож-уље
(мазут)
дрва Угаљ
  цена Количина (л) цена Количина m3 цена Количина
(кг)
цена
Јануар 15970 125985.73 - - - - 5010 689376.00 16 73920.00 13000 120264.00
Фебруар 12968 118595.28         4766 659805.04 15 69300 10500 94476
Март 20096 138264.38         4206 582278.64 8 36960 8500 83592
Април 10155 93898.24 - - - - 969 134148 2 9240 5000 45288
Мај 7995 77096.41 - - - - 0 0 0 0 0 0
Јуни 7687 57100.57 - - - - 0 0 0 0 0 0
Јули 1854 24431.75 - - - - 0 0 0 0 0 0
Август 2821 40039.32 - - - - 0 0 0 0 0 0
Септембар 7164 81845.54 - - - - 0 0 0 0 0 0
Октобар 12479 116889.12 - - - - 2650 333900 8.5 36346 6500 52644
Новембар 13930 117941.63 - - - - 4979 627354 15 64140 11000 90024
Децембар 12022 111708.60 - - - - 6994 881244 16.5 70554 15000 120216
 
 
 

Обрачун према потрошњиОбрачун према потрошњи

Основна школа „Велизар Станковић Корчагин“              Укупна квадратура:7220м2
37204 Векики Шиљеговац                                                     Број учионица:53
Велики Шиљеговац                                                                  Број клима уређаја: 3
Број ученика- 537                                                                      Фискултурна сала: Да
 

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 2016.ГОД.
МЕСЕЦ СТРУЈА ВОДА ГРЕЈАЊЕ
Количина
(kwh)
цена Количина
m3
цена Даљинско грејање
топлана
Лож-уље
(мазут)
дрва Угаљ
  цена Количина (л) цена Количина m3 цена Количина
(кг)
цена
Јануар 26052 210683.25 - - - - 4187 527562 14 59864 13 105288
Фебруар 15225 130369.90 - - - - 1696 213696 14 59864 12 98368
Март 17551 150996.64 - - - -            
Април     - - - -            
Мај     - - - - 0 0 0 0 0 0
Јуни     - - - - 0 0 0 0 0 0
Јули     - - - - 0 0 0 0 0 0
Август     - - - - 0 0 0 0 0 0
Септембар     - - - - 0 0 0 0 0 0
Октобар     - - - -            
Новембар     - - - -            
Децембар     - - - -            
 
 
 

Обрачун према потрошњи