ОШ " ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН" - В. Шиљеговац
НИЈЕ ЗНАЊЕ ЗНАТИ, ВЕЋ ЈЕ ЗНАЊЕ ЗНАЊЕ ДРУГОМ ДАТИ

Распоред школског звона

 
 
РИТАМ РАДНОГ ДАНА
 
 
Редовна настава
 
                               Први час           8,00   до      8,45
                                    одмор                                8,45   до      8,50
                               Други час          8,50  до      9,35
                                    одмор                                9,35   до      9,50
                               Трећи час         9,50   до     10,35
                                    одмор                               10,35   до     10,45
                               Четврти час   10,45   до     11,30
                                    одмор                               11,30   до     11,35    
                               Пети час         11,35   до     12,20
                                    одмор                               12,20   до     12,25 
                               Шести час       12,25   до     13,10
 
 
 
Допунска настава                                    7,15     до     7,55
 
Додатни образовно васпитни рад        7,15     до     7,55
 
Слободне ученичке активности          13,15    до    14,00
 
Радно време директора школе               7,00     до    15,00
 
Радно време секретара школе               6,30      до    14,30
 
Радно време админ.финансијске сл.     7,00      до    15,00
 
Радно време педагога и психолога         7,00     до     15,00
 
Пријем родитеља                                     8,00     до     14,00