ОШ " ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН" - В. Шиљеговац
НИЈЕ ЗНАЊЕ ЗНАТИ, ВЕЋ ЈЕ ЗНАЊЕ ЗНАЊЕ ДРУГОМ ДАТИ

Završni ispit

Kalendar upisa u srednje škole 2016. godine

Kalendar upisa u srednje škole 2016/2017

 • do 15.05.2016.
  Unos opštih podataka i ocena 6. i 7. razreda
 • 20-23.05.2016. (od 9 do 14 časova)
  Prijavljivanje učenika za polaganje prijemnog ispita
 • 20. i 23.05.2016. (od 9 do 14 časova)
  Prijavljivanje vanrednih učenika starijih od 17 godina za polaganje prijemnog ispita
 • 28.05-12.06.2016.
  Polaganje prijemnog ispita u srednjim školama u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku
 • 02-04.06.2016.
  Prijemni ispiti u muzičkim i baletskim školama
 • 03-05.06.2016. (od 9 do 14 časova i od 14 do 17 časova)
  Prijemni ispiti u umetničkim školama likovne oblasti
 • 04.06.2016. (od 10 do 12 časova)
  Prijemni ispiti u Matematičkoj gimnaziji i matematičkim odeljenjima
 • 05.06.2016. (od 10 do 12 časova – ispit iz matematike; od 14 do 16 časova ispit iz fizike)
  Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku (matematika/fizika) i prijemni ispit za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji (matematika)
 • 04. i 05.06.2016. (od 10 do 12 časova)
  Prijemni ispit u filološkim gimnazijama i filološkim odeljenjima
 • 04. i 05.06.2016. (od 9 do 14 časova)
  Prijavljivanje učenika i podnošenje sportske dokumentacije u Sportskoj gimnaziji
 • 30.05-10.06.2016.
  Prijavljivanje u školskim upravama, vanrednih učenika starijih od 17 godina za upis u srednju školu
 • 08.06.2016. (do 8 časova)
  Preliminarni rezultati prijemnog ispita u matematičkim i filološkim odeljenjima, odeljenjima za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku i odeljenjima za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji
 • 09.06.2016. (do 8 časova)
  Preliminarni rezultati prijemnog ispita u umetničkim i muzičkim školama
 • 09.06.2016. (od 8 do 16 časova)
  Podnošenje i rešavanje eventualnih žalbi učenika na rezultate prijemnog ispita
 • 10.06.2016. (do 12 časova)
  Konačni rezultati prijemnih ispita
 • 15.06.2016. (od 9 do 11 časova)
  Završni ispit – test iz srpskog (maternjeg) jezika
 • 16.06.2016. (od 9 do 11 časova)
  Završni ispit – test iz matematike
 • 17.06.2016. (od 9 do 11 časova)
  Završni ispit – kombinovani test
 • 19.06.2016. (do 8 časova)
  Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole
 • 20.06.2016. (od 8 do 16 časova)
  Prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita u osnovnim školama
 • 21.06.2016. (od 8 do 16 časova)
  Prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita u okružnim upisnim komisijama
 • 24.06.2016. (do 8 časova)
  Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita
 • 24.06.2016. (do 16 časova)
  Upis u muzičke i baletske škole
 • 25. i 26.06.2016. (od 8 do 15 časova)
  Popunjavanje i predaja liste žalja u osnovnoj školi i unos u bazu podataka
 • 30.06.2016. (od 8 časova)
  Provera liste želja od strane učenika u osnovnim školama
 • 30.06.2016. (od 8 do 15 časova)
  Prijem žalbi na izražene želje i unošenje ispravki
 • 01.07.2016. (do 12 časova)
  Objavljivanje zvanične liste želja učenika, provera liste želja na zvaničnom i tehničkom sajtu
 • 04.07.2016. (od 8 časova)
  Objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama
 • 04.07.2016. (do 20 časova)
  Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu
 • 05. i 06.07.2016.
  Upis učenika u srednje škole – prvi upisni krug (osim za upis u muzičke i baletske škole)
 • 05.07.2016. (od 8 do 15 časova)
  Predaja popunjene liste želja sa odabranim školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima – drugi upisni krug
 • 08.07.2016. (do 8 časova)
  Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga
 • 08.07.2016. (do 8 časova)
  Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu
 • 08.07.2016. (od 8 do 15 časova)
  Upis učenika u srednje škole – drugi uspisni krug (osim za upis u muzičke i baletske škole)

Polaganje male mature

 • Srpski jezik
  15.06.2016. sreda, srpski/maternji jezik, od 9:00-11:00 časova
 • Matematika
  16.06.2016. četvrtak, matematika, od 9:00-11:00 časova
 • Kombinovani test
  17.06.2016. petak, kombinovani test, od 9:00-11:00 časova
 • Preliminarni rezultati završnog ispita
  19.06.2016. nedelja, preliminarni rezultati završnog ispita objavljuju se u osnovnim školama od 8:00 časova
 • Prijem žalbi i rešavanje po žalbama učenika
  20.06.2016. ponedeljak, prijem žalbi i rešavanje po žalbama učenika na preliminarne rezultate završnog ispita, od 08:00 do 16:00 časova u osnovnim školama
  21.06.2016. utorak, prijem žalbi i rešavanje po žalbama učenika u okružnim komisijama, od 08:00 do 16:00 časova
 • Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita
  24.06.2016. petak, objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita do 8:00 časova
 • Popunjavanje i predaja liste želja u osnovnim školama:
  25. i 26.06.2016. od 08:00 do 15:00 časova
 • Konačan raspored po školama i obrazovnim profilima:
  04.07.2016. ponedeljak, od 8:00 časova
 • Upis učenika u srednje škole
  05. i 06.07.2016. upis učenika u srednje škole

Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu:

 • Opšteg uspeha od VI do VIII razreda (70 bodova)
 • Uspeha na završnom ispitu (bodova: 10 srpski (maternji) jezik + 10 matematika + 10 kombinovani test)


Pročitaj više http://srednjeskole.edukacija.rs/kalendar-upisa-u-srednje-skole-2015-2016

Преузми

Rešenja testova sa završnog ispita

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
школска 2015/2016. година
ТЕСТ
СРПСКИ ЈЕЗИК
УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
1
2
Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод.
− За одговор који се разликује од решења датог у овом упутству ученик добија 0 бодова.
− Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено овим упутством.
Бр.
зад. Рeшење Бодовање
1. (Песме) о ослобођењу србије говоре о првом српском устанку.
Напомена: Признаје се као тачан одговор и уколико ученик подвуче или заокружи
само прво слово одговарајуће речи.
Тачна два одговора
и ниједна нетачно
подвучена реч–
1 бод
2. г) Растко Петровић, познати српски писац, објавио је књигу путописа Африка 1930.
године.
Тачан одговор –
1 бод
3. г) Гогољева комедија Женидба изведена је у Народном позоришту у Београду 140.
пут, тачно на десетогодишњицу премијере, 4. новембра 2005. године.
Тачан одговор –
1 бод
4. г) трговац Тачан одговор –
1 бод
5. в) књижевноуметничком стилу јер је приповедање субјективно и сликовито Тачан одговор –
1 бод
6. ЈЕСТЕ
б) Дечака су привлачиле приче о далеким земљама и непознатим људима.
в) Дечак се трудио да послуша оца, али је жеља за путовањима била јача.
д) Дечак је могао да упозна многе нове градове и људе путујући као морепловац.
НИЈЕ
а) Дечака на мору вребају опасности, брод може да потоне или га могу заробити
гусари.
г) Дечака на мору могу да заробе гусари.
ђ) Дечак се укрцао на лађу, иако се није школовао за посао морепловца.
Тачна три одговора и
ниједан нетачан–
1 бод
Тачна два одговора и
ниједан нетачан –
0,5 бодова
7. СТАРАЦ, СТАРИНСКИ Тачна два одговора
и ниједна нетачно
подвучена реч –
1 бод
8. в) 3. б. Тачан одговор –
1 бод
9. б) српскословенски језик Тачан одговор –
1 бод
10. 2.
4.
5.
Напомена: Признаје се као тачан одговор и уколико ученик напише број без тачке.
Тачна три одговора –
1 бод
Тачна два одговора –
0,5 бодова
11. a) 3.
б) 5.
в) 4.
Напомена: Признаје се као тачан одговор и уколико ученик напише број без тачке.
Тачна три одговора –
1 бод
Тачна два одговора –
0,5 бодова
12. Ученици наше школе прославили су стогодишњицу рођења Бранка Ћопића
извођењем представе Магареће године.
Тачан одговор и ниједна
нетачно подвучена реч –
1 бод
13. г) Предео сликан чајем – Милорад Павић Тачан одговор –
1 бод
14. в) повлашћен Тачан одговор –
1 бод
3
Бр.
зад. Рeшење Бодовање
15. б) Хајдуци
в) Сумњиво лице
Тачна два одговора и
ниједан нетачан –
1 бод
16. б) епика Тачан одговор –
1 бод
17. Крик младог јастреба 3.
Сазрела жута поља 1.
Најдужа песма лета 2.
Напомена: Признаје се као тачан одговор и уколико ученик напише број без тачке.
Тачна три одговора –
1 бод
18. б) Сеобе – Милош Црњански
г) Хајдук Станко – Јанко Веселиновић
Тачна два одговора –
1 бод
19. б) Народни певач жели питањем да заинтересује слушаоца за певање које следи.
г) Народни певач наговештава значај садржине књиге којом почиње песма.
Тачна два одговора и
ниједан нетачан –
1 бод
20. б) Коментар наратора о околностима у којима се човек може наћи.
д) Коментар наратора о могућностима које отварају важни животни тренуци.
Тачна два одговора и
ниједан нетачан –
1 бод
Тачан један одговор и
ниједан нетачан –
0,5 бодова
Напомене:
1. У задацима у којима ученик није ништа записивао потребно је црвеном хемијском прецртати простор за
рад и одговор, а затим прецртати и квадрат са десне стране задаткa. Исто урадити и уколико је ученик у
задатку писао само графитном оловком или започео израду задатка.
2. Не признаје се прецртан и исправљен одговор.
3. Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.
4. Не признаје се одговор у којем су употребљене скраћенице, осим у задацима у којима се испитује писање
скраћеница.
5. Признаје се у задацима отвореног типа / табела одговор који је написан или малим или великим словима.
6. Признаје се одговор написан штампаним или писаним словима.
7. Признаје се тачан одговор који је означен јасно и уколико је означен на другачији начин од предвиђеног
(нпр. реч или текст је заокружио, а требало је да их подвуче; слово је прецртао или штриклирао, а требало
је да га заокружи).
8. На основу одлуке Републичке комисије за спровођење завршног испита на крају основног образовања и
васпитања за школску 2015/2016. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску
2016/2017. годину, од 23. маја 2016. године, признаје се и одговор написан латиницом, уколико је ученик
тачно одговорио на задатак.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
школска 2015/2016. година
ТЕСТ
МАТЕМАТИКА
УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ
Математика
2
ОПШТА УПУТСТВА
1. У задацима у којима ученик ништа није записивао потребно је црвеном хемијском
прецртати простор за рад и одговор, а затим прецртати и квадрат са десне стране
задатка. Исто урадити и у случају када је ученик у задатку писао само графитном
оловком или започео израду задатка.
2. Сваки задатак доноси највише 1 бод.
3. Ученик може да добије 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено.
4. Све што је ученик писао у тесту графитном оловком не узима се у обзир приликом
бодовања.
5. Не признају се одговори у којима су неки делови прецртани или исправљани
хемијском оловком.
6. Признају се тачни одговори у којима је и тражени поступак написан хемијском
оловком.
7. У задацима у којима не пише Прикажи поступак прегледачи бодују само одговор.
8. Само у задацима у којима пише Прикажи поступак приказани поступак у задатку
утиче на бодовање.
9. Уколико је ученик у задатку у коме пише Прикажи поступак коректним поступком
тачно решио задатак на начин који није предвиђен кључем, добија предвиђени бод (1
бод/ 0,5 бодова).
10. Уколико је ученик у задатку у коме пише Прикажи поступак дао тачан одговор, а
нема исправан поступак (некоректан поступак или нема поступка), за такав одговор
не добија предвиђени бод.
11. Ако је ученик у задатку приказао два различита решења од којих је једно тачно, а
друго нетачно, за такав одговор не добија предвиђени бод.
12. У свим задацима у којима пише Прикажи поступак ученик не добија предвиђени
бод уколико није користио правилан математички запис,
нпр. 100 + 100 = 200 – 50 = 150 или x + 30 = 150 = 150 – 30 = 120.
13. Уколико ученик напише тачан одговор, тј. број у неком другом облику, а у задатку
није дата инструкција како тај број написати, ученик добија одговарајући бод,
нпр. x = 2,5, а ученик напише 2
13
26
или c = 19, а ученик напише c = 361 .
14. Признају се одговори у којима је ученик тачно одговорио, али је тај одговор јасно
означио на другачији начин од предвиђеног, нпр. прецртао је слово, а требало је да га
заокружи.
15. Уколико ученик напише тачан/делимично тачан одговор у простору предвиђеном за
решавање тог задатка, а ван места за коначан одговор, добија предвиђени бод за тај
одговор.
16. Уколико је одговор тачан и садржи део који је неважан, тај део не треба узимати у
обзир приликом бодовања.
Математика
3
Број
зад.
Решење Бодовање
1.
1
6
или
8
48
или
4
24
или
2
12
5
8
5
10
или
1
2
Напомена: Признају се тачни одговори написани и у
децималном запису.
Три тачна одговора –
1 бод.
Два тачна одговора –
0,5 бодова.
2. г) 3
Тачан одговор –
1 бод.
3.
x = 0
Примери коректних поступака:
I начин II начин
3  2 4 12
6 12 12
6 12 12
6 0
0
   
  
  
 
x
x
x
x
x
3  2 4 12
2 4 4
2 4 4
2 0
0
   
  
  
 
x
x
x
x
x
Тачан одговор –
1 бод.
Напомена: Задатак мора
да има коректан
поступак.
4.
а) 6m
б) ‒14x4
Два тачна одговора –
1 бод.
Један тачан одговор –
0,5 бодова.
5.
О = 88 cm
P = 384 cm2
Примери коректних поступака:
I начин
О = 12 + 20 + 12 + 20 + 12 + 12 = 88
P = 12 ∙ 12 + 20 ∙ 12 = 144 + 240 =384
II начин III начин
О = 4 ∙ 12 + 2 ∙ 20 = 88 О = 2 ∙ (32 + 12) = 88
P = 12 ∙ (12 + 20) = 384 P = 32 ∙ 12 = 384
IV начин
О = 2 ∙ 32 + 2 ∙ 12 = 88
P = Pk + Pp = 12 ∙ 12 +12 ∙ 20 = 144 + 240 = 384
Два тачна одговора –
1 бод.
Један тачан одговор –
0,5 бодова.
Напомена: Задатак мора
да има коректан
поступак.
Математика
4
Број
зад.
Решење Бодовање
6.
Запремина квадра је 192 cm3.
Примери коректних поступака:
I начин
V  8  6  4 192
II начин
2 2 2 8
4 3 2 24
24 24 8 192
   
  
    
m
k m
V
V V
Тачан одговор –
1 бод.
Напомена: Задатак мора
да има коректан
поступак.
7. 3
Тачан одговор –
1 бод.
8. Маса једног дела је 120 грама.
Тачан одговор –
1 бод.
9.
A(2, 2)
B(9, 2)
C(13, 8)
D(6, 8)
Четири тачна одговора –
1 бод.
Три тачна одговора –
0,5 бодова.
10.
А = ‒4,6 A A = ‒9,2
Примери коректних поступака:
I начин
А = ‒7,6 + 0,6 : 0,2 = ‒7,6 + 3 = ‒4,6
A A = 4,6  4,6  4,6  4,6  9,2
II начин
6 6 2 6 6 3
7 : 7 3 4 4
10 10 10 10 10 5
A          
6 6 6 6 12 2 1
4 4 4 4 8 9 9
10 10 10 10 10 10 5
A A             
III начин
6 6 2 6 6 10 6 3
7 : 7 7 3 4 4,6
10 10 10 10 10 2 10 5
A              
A  A, јер је А < 0
A A = А – (–А) = 2А = –9,2
Два тачна одговора –
1 бод.
Тачно израчунато само А –
0,5 бодова.
Напомена: Задатак мора
да има коректан
поступак.
Математика
5
Број
зад.
Решење Бодовање
11.
(x, y) = (2, 1)
Примери коректних поступака:
2 0 2 0
3 2( 4) 2 3 2( 4) 2
2 2
3 2 2(2 4) 2 3 2 8
6 4 8 2 5 8
8 8 4 8
1 2
2 1
2 0 2 0
3 2( 4) 2 3 2( 4) 2
2 0 2 0
3 2 8 2 3 2
x y x y
x x y x x y
x y y x
y y y x x x
y y y x x
y x
y x
x y
x y x y
x x y x x y
x y x y
x x y x x
   
     
 
      
    
 
 
 
   
     
   
    
I начин II начин
III начин IV начин
8 2
2 0 / ( 5) 2 0 / ( 1)
5 2 8 5 2 8
5 10 0 2 0
5 2 8 5 2 8
2 0 2 0
8 8 4 8
2 0 2 0
1 2
2 1
1 2
y
x y x y
x y x y
x y x y
x y x y
x y x y
y x
x y x y
y x
x y
y x
       
   
       
   
     
   
 
   
 
 
 
Напомена 1: Уколико је ученик тачно решио задатак, а у
коначном одговору пермутовао вредности за x и y признати
као тачан одговор.
Напомена 2: Уколико је ученик методом пробе дошао до
тачног резултата и записао проверу обе једнакости
(2 – 2 ∙ 1 = 0 и 3 ∙ 2 + 2 ∙ (2 – 4) = 2 ∙ 1), признати као тачан
одговор.
Тачан одговор –
1 бод.
Напомена: Задатак мора
да има коректан
поступак.
Математика
6
Број
зад.
Решење Бодовање
12.
x  
11
3
или x  
2
3
3
Примери коректних поступака:
1 2 1 3
1 2 1 3 3 9 2 4 : 4 : 3 / 12
3 9 2 4 4 3
1 2 1 3 1 2 1 3
3 4 3 4
3 9 2 4 3 9 2 4
2 2
2 3 2 3
3 3
2 2
2 3 2 3
3 3
11 11
3 3
11 11
3 3
1
3
x x
x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x
x x
 
   
        
   
       
               
       
     
     
   
   
I начин II начин
III начин IV начин
2 1 3
9 2 4 1 2 1 3 : 4 : 3
4 3 3 9 2 4
3 2 2 3
9 4 1 2 1 1 3 1
4 3 3 9 4 2 4 3
1 1
3 2 2 3 1 2 1 3
/ 36 / 36
36 12 12 36 6 12
3 2 6 9 3 2 6 9
3 11 3 11
11 11
3 3
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x x x
x x
x x
 
   
       
   
 
   
         
   
 
     
     
   
   
Тачaн одговор –
1 бод.
Напомена: Задатак мора
да има коректан
поступак.
13.
α
β
γ
 
 
 
57
57
33
Три тачна одговора –
1 бод.
Два тачна одговора –
0,5 бодова.
Математика
7
Број
зад.
Решење Бодовање
14.
Обим троугла ADC је 90 cm.
Пример коректног поступка:
2 2 2 2 2 2
2 2
2
29 20 20 15
841 400( 9 49) 400 225
21 625
36 21 15 25
29 25 36 90
BC AD
BC AD
BC AD
BD AD
O
   
     
 
   
   
Тачан одговор –
1 бод.
Уколико је ученик тачно
израчунао BD = 15 cm, а
коначан резултат
нетачан –
0,5 бодова.
Напомена: Задатак мора
да има коректан
поступак.
15.
Миловану је потребно да уштеди још 10 736 динара.
Примери коректних поступака:
I начин II начин
100 долара = 92 евра 300 – 120 = 180
120 + 92 = 212 180 – 92 = 88
300 − 212 = 88 88 ∙ 122 = 10 736
88 ∙ 122 = 10 736
III начин
300 евра = 36 600 динара
100 долара = 92 евра = 11 224 динара
120 евра = 14 640 динара
36 600 – (11 224 + 14 640) = 36 600 – 25864 = 10 736
Тачан одговор –
1 бод.
Напомена: Задатак мора
да има коректан
поступак.
16.
Оливерино просечно време на ових пет трка је
11,6 или
58
5
или
3
11
5
минута или 11 минута 36 секунди.
Примери коректних поступака:
I начин
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
12 48
4
10 48 10 58
5 5 5
x x x x
x x x x
x x x x
  
    
    
 
II начин
12 ∙ 4 + 10 = 58
58 : 5 = 11,6
Напомена 1: Уколико је ученик тачно израчунао просечно
време, а није написао мерну јединицу у простору
предвиђеном за одговор, признати као тачан одговор.
Напомена 2: Уколико је ученик добио тачан резултат
користећи четири изабране вредности које испуњавају
услове задатка признати као тачан одговор.
(нпр.
12 12 12 12 10 58
5 5
   
 )
Тачан одговор –
1 бод.
Напомена: Задатак мора
да има коректан
поступак.
Математика
8
Број
зад.
Решење Бодовање
17.
Вредност израза је 1 или 12016.
Пример коректног поступка:
 
2016
2
2 2
2016
2016
2016 2016
( 3) 2 12 16 : 2 2 (7 3 ( 1))
3
2 ( 2) 3 ( 1) 2
6 12 8 2 (7 3)
9
2 2 3 4
10 8
9 9 10 2 1 1
1 4
         
    
        
      
    
   
  
        
 
Тачан одговор –
1 бод.
Уколико је ученик
решио израз тачно и
свео га на 12016, а затим
као коначан резултат
написао нетачну
вредност (нпр. 2016) –
0,5 бодова.
Напомена: Задатак мора
да има коректан
поступак.
18.
x2, 3, 4, 5
Пример коректног поступка:
5 1 2 3
1 / 15 1,4
5 3
15 3 5(2 3) 15 1,4
15 3 10 15 15
5 15 3 15
5 27
27
5
5,4
 
     
    
   
  
x x
x
x x x
x x
x
x
x
x
Напомена: Није неопходно да ученик решења неједначина
прикаже на бројевној правој.
Тачан одговор –
1 бод.
Уколико је ученик тачно
решио обе неједначине, а
коначан резултат
нетачан –
0,5 бодова.
Напомена: Задатак мора
да има коректан
поступак.
Математика
9
Број
зад.
Решење Бодовање
19.
Површина троугла је 396 cm2.
Примери коректних поступака:
I начин II начин
CF = 12
2 2 2
2
15 12
225 144 81
9
24 9 33
24 33
396
2 2
FE
FE
FE
GE
AD GE
P
 
  
  
 
  
2 2 2
2
12
15 12
225 144 81
9
24 9 33
2
33 12
33 24 2
2
792 396 396
ADE AIHD EHD
ADE
ADE
EH EI
CH
CH
CH
DH
P P P
P
P
 
 
 
  
  
 
   
  
Тачан одговор –
1 бод.
Уколико је ученик тачно
израчунао дужину дужи
FE = 9 (CH = 9), а коначан
резултат нетачан –
0,5 бодова.
Напомена: Задатак мора
да има коректан
поступак.
Математика
10
Број
зад.
Решење Бодовање
20.
V  3 18 2π cm
Примери коректних поступака:
I начин
1
1
18π
2 π 18π
9cm
О
r
r
2
2
1
2
2
1
3
1
9 π
3
π 27π
= 9
π 9 27π
3 cm
M P
M
r s
s r
r
r
 
 
2
2 2 2
2 2 2 9 3
72 6 2 cm
H s r
H
H
 
 
 
2
2 2
3
π 3 π 6 2
3 3
18 2π cm
r H
V
V
 
 
II начин
1
1
18π
2 π 18π
9cm
О
r
r
2
2 2 2
2 2 2 9 3
72 6 2 cm
H s r
H
H
 
 
 
2
2
1
3
1
18π
3
2 π 6π
3
B
B
O O
O
r
r
 
2
2 2
3
π 3 π 6 2
3 3
18 2π cm
r H
V
V
 
 
Напомена 1: Уколико је ученик тачно приказао поступак, и
записао коначан резултат 18 2 π, а у простору предвиђеном
за одговор уписаo 18 2 cm2, признати као тачан одговор.
Напомена 2: Уколико је ученик број π и/или 2 заменио
приближном вредношћу, признати као тачан одговор.
Тачан одговор –
1 бод.
Уколико је ученик тачно
израчунао висину купе
(H =6 2), а коначан
резултат нетачан –
0,5 бодова.
Напомена: Задатак мора
да има коректан
поступак.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
школска 2015/2016. година
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
из природних и друштвених наука
УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
2
Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод.
− За било који одговор који се разликује од решења датог у Упутству за оцењивање ученик добија 0 бодова.
− Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено Упутством.
− Колона L представља решења за тестове националних мањина који су писани латиницом.
Бр.
зад. Рeшење L Бодовање
1. г) делују и сила трења и сила гравитације d) Тачан одговор –
1 бод.
2. 6 cm3 Уписана бројна вредност и
мерна јединица –
1 бод.
Уписана само бројна
вредност –
0,5 бодова.
3. в) 4 s c) Тачан одговор –
1 бод.
4. 4 Тачан одговор –
1 бод.
5. г) целулоза d) Тачан одговор –
1 бод.
6. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O Тачан одговор –
1 бод.
Одговор који не садржи
коефицијенте
(CH4 + O2 → CO2 + H2O)
или садржи погрешне
коефицијенте и исправно
написане формуле
реактаната и реакционих
производа –
0,5 бодова.
7. а) 22 p+, 22 е−, 22 n0 a) Тачан одговор –
1 бод.
8. Пекарски квасац у слаткој, млакој води
почиње да пупи. размножавање
Амеба избацује штетне супстанце преко
контрактилне вакуоле. излучивање
Бубашвабе се разбеже када се упали светло. надражљивост
Крајем априла, ларва гундеља се преобрази у
одраслу јединку. раст и развој
Три тачна одговора –
1 бод.
Два тачна одговора –
0,5 бодова.
9. б) туберкулозе b) Тачан одговор –
1 бод.
10. в) гљива c) Тачан одговор –
1 бод.
11. Пар организама Однос
Биљна ваш – бубамара А
Птичја ваш – гугутка Б
Човечја ваш – човек Б
Три тачна одговора –
1 бод.
Два тачна одговора –
0,5 бодова.
12. б) нове телесне ћелије b) Тачан одговор –
1 бод.
3
Бр.
зад. Рeшење L Бодовање
13. б) картографска мрежа, размер и рам карте b) Тачан одговор –
1 бод.
14. г) од истока према западу и то је последица Земљине
ротације
d) Тачан одговор –
1 бод.
15. 1. в)
2. д)
3. а)
4. б)
1. c)
2. e)
3. а)
4. b)
четири тачна одговора–
1 бод.
Три тачна одговора –
0,5 бодова.
16. СЛИВ
Црно море Јадранско море Егејско море
Бели Дрим +
Пчиња +
Пек +
Тиса +
четири тачна одговора –
1 бод.
три тачна одговора –
0,5 бодова.
17. б) 891. година b) Тачан одговор –
1 бод.
18. а) Први српски устанак a) Тачан одговор –
1 бод.
19. г) eксплозија атомске бомбе над Хирошимом 1945. године d) Тачан одговор –
1 бод.
20. г) Османско царство d) Тачан одговор –
1 бод.
Напомене:
1. У задацима у којима ученик није ништа записивао потребно је црвеном хемијском прецртати
простор за рад и одговор, а затим прецртати и квадрат са десне стране задаткa. Исто урадити и
уколико је ученик у задатку писао само графитном оловком или започео израду задатка.
2. Не признају се прецртани и исправљени одговори.
3. Не признају се одговори који су написани само графитном оловком.
4. Признају се одговори у којима је ученик тачно одговорио, али је тачан одговор јасно означио на
другачији начин од предвиђеног (нпр. реч или текст је подвукао, а требало је да их заокружи,
прецртао је слово, а требало је да га заокружи).
5. Ако се делови одговора међусобно искључују, или није јасно означено који одговор је важећи,
такaв одговор се не признаје као тачан.
6. Уколико ученик напише одговор ван предвиђеног места, за тачан одговор добија 1 бод, односно
0 бодова ако није тачан.
7. Уколико је одговор тачан, а садржи и део који је неважан, или се не односи директно на питање,
садржај тих делова не треба узимати у обзир приликом бодовања.
8. Ако је ученик у задатку добио два различита решења од којих је једно тачно, а друго нетачно,
за такав одговор не добија предвиђени бод.Преузми